Piekrītu Mēs izmantojam sīkdatnes (cookies), lai nodrošinātu e-veikala darbību. Turpinot pārlūkot lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.

Noderīga informācija

Kontakti

Lai sazinātos ar mums, lūdzam izmantot mūsu epasta adresi info@techy.lv vai tālruni +371 25191319 (darba dienās no 10:00 līdz 18:00).

Apmaksa

Uz doto brīdi par precēm ir iespējams norēķināties veicot pārskaitījumu uz SIA Techy bankas kontu (AS Swedbank, LV12HABA0551047465199). Veicot pasūtījumu, uz norādīto e-pastu, Jums tiks nosūtīts pasūtījuma apstiprinājums un rēķins, kura numuru lūdzam norādīt maksājuma uzdevumā.

Vairāk par apmaksu lasi Lietošanas noteikumu otrajā punktā.

Piegāde

Preces iespējams saņemt izmantojot DPD kurjeru vai kādu no DPD pakomātiem. Piegādes izmaksas ir atkarīgas no preces izmēra un svara.

Vairāk par piegādi lasi Lietošanas noteikumu trešajā punktā.

Kvalitātes kontrole

Rūpējamies, lai mūsu pircēji saņemtu pašu labāko, tādēļ visām precēm pirms to nosūtīšanas, veicam kvalitātes kontroli.

Garantija

Patērētājiem visām precēm tiek nodrošināta likumā noteiktā divu gadu garantija. Ražotāji reizēm nodrošina papildus garantiju, tāpēc problēmu gadījumā, iespējams, varēsim palīdzēt arī pēc likumā noteiktās garantijas termiņa beigām.

Vairāk par garantiju lasi Lietošanas noteikumu sestajā punktā.

Atteikuma tiesības

Atteikuma veidlapa.pdf

Lietošanas noteikumi

Lai lietotu interneta tirdzniecības vietni techy.lv un veiktu tajā pirkumus, Jums jāiepazīstas un jāakceptē zemāk pievienotie lietošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi).

Gadījumā, ja nepiekrītat šiem Noteikumiem, neapmeklējiet un nelietojiet vietni techy.lv, kā arī neizmantojiet tajā piedāvātos pakalpojumus.

Noteikumos lietotās definīcijas:

Interneta veikals - Pārdevēja uzturēta interneta tirdzniecības vietne www.techy.lv, kurā ir iespējams iegādāties Preces;

Pārdevējs - SIA Techy, reģ.Nr. 40203230618, juridiskā adrese Kokles iela 28 - 4, Mārupe, Mārupes nov. LV-2167, tālr. +371 25191319, e-pasts info@techy.lv;

Pasūtījums - pienācīgā veidā noformēts un apmaksāts Pircēja pieprasījums Interneta veikalā izvēlētās Preces piegādei uz Pircēja norādīto adresi;

Pircējs - Pilngadīga fiziskā persona vai juridiska persona, kas vēlas iegādāties vai ir iegādājusies Preci(es) Interneta veikalā un ir pasūtītās Preces saņēmējs;

Prece - materiālā vienība, kura atrodas preču apgrozībā un tiek piedāvāta pārdošanai Interneta veikalā. 

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Ar brīdi, kad Pircējs sāk lietot Interneta veikalu, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem, apņemas tos ievērot.
  2. Veicot atkārtotus pirkumus Interneta veikalā, Pircējam ir pienākums regulāri pārlasīt Noteikumus, lai iepazītos ar tajos veiktajām izmaiņām.
  3. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic darba dienās no plkst. 10.00 līdz 18.00.
  4. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt Interneta veikala saturu un Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Interneta veikalā.
  5. Gadījumā, ja kāds no šajos Noteikumos norādītajiem punktiem zaudē spēku, tas nenozīmē, ka pārējie šo Noteikumu punkti ir uzskatāmi par spēkā neesošiem.
  6. Pārdevējs neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies Interneta veikala lietošanas laikā.
  7. Interneta veikalā publicētās tekstuālās informācijas un grafisko attēlu kopēšana ir aizliegta. Interneta veikalā izvietotie zīmolu, preču zīmju nosaukumi un logotipi pieder to īpašniekiem. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiks saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti Pārdevējam un trešajām personām.
  8. Preču aprakstus Pārdevējs sniedz, balstoties uz ražotāju sniegto informāciju par Preci. Interneta veikalā izvietototajām Preču fotogrāfijām ir ilustratīva nozīme un tās var nedaudz atšķirties no Preces reālā izskata.
  9. Ja Pircējs nepilda vai nepienācīgi pilda Noteikumus, pārkāpj normatīvo aktu prasības, ir nodarījis zaudējumus vai kaitējumu Pārdevējam vai trešajām personām, tad Pārdevējam ir tiesības atteikt Pircējam pakalpojumu sniegšanu, Preču piegādi, liegt pieeju Interneta veikalam, kā arī vienpusēji anulēt pasūtījumus.
  10. Attiecības starp Pircēju un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.
  11. Neskaidrību gadījumā, lūgums sazināties ar Pārdevēju pa tālruni +371 25191319 darba dienās no plkst. 10:00 - 18:00 vai e-pastu: info@techy.lv.
 2. Cena un norēķinu kārtība
  1. Interneta veikalā visas Preču cenas ir norādītas eiro (EUR), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā apmērā (21%).
  2. Maksa par Pasūtījuma piegādi, ja tāda paredzēta, tiek noteikta atsevišķi atbilstoši Interneta veikala piegādes maksām.
  3. Pircējs, apstiprinot Pasūtījumu, piekrīt spēkā esošās preces cenas un piegādes pakalpojuma apmaksai.
  4. Pircējam ir tiesības izmantot Interneta veikalā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt Interneta veikalā norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus. Izmaiņas neattiecas uz jau veiktajiem un apmaksātajiem Pasūtījumiem.
  5. Ja Prece tiek piedāvāta par īpašā piedāvājuma jeb akcijas cenu, tad minētais piedāvājums ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie Preces.
  6. Pēc rēķina saņemšanas samaksu par Preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var veikt izmantojot bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu.
  7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts Pārdevēja bankas kontā.
  8. Pasūtījums tiek pieņemts tālākai apstrādei tikai pēc visas Pasūtījuma vērtības summas apmaksas Pārdevējam.
  9. Pirkumu apliecinošs dokuments ir preču pavadzīme, kas tiek nosūtīta uz Pircēja pasūtījumā norādīto e-pastu.
  10. Īpašuma tiesība uz preci pāriet pircējam ar preces pirkuma maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu.
 3. Preces pasūtīšana un piegāde
  1. Pasūtījuma noformēšana ir pieejama Pircējam bez reģistrācijas Interneta veikalā.
  2. Pircējs var izvēlēties starp dažādiem Preces piegādes veidiem.
  3. Pircējs apņemas Pasūtījuma izdarīšanas brīdī norādīt patiesus un pilnīgus Pasūtījuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus, Pasūtījuma piegādes adresi un kontaktinformāciju. Pārdevējs neatbild par Pasūtījuma izpildes neiespējamību un par jebkurām, no tās izrietošām sekām, kas radušās Pircēja iesniegto, bet nepareizo datu dēļ.
  4. Lai izdarītu pasūtījumu, Pircējs aizpilda pasūtījuma veidlapu un to akceptē, nospiežot pogu ar attiecīgu norādi. Pasūtījuma akcepts ietver Pircēja pienākumu veikt samaksu. Pārdevējs pēc Pircēja Pasūtījuma saņemšanas nosūta apstiprinājumu par Pasūtījuma spēkā stāšanos un izpildi. Pasūtījums ir spēkā līdz tā izpildei vai līdz brīdim, kad no tā atkāpjas šajos noteikumos paredzētajos gadījumos.
  5. Veicot Pasūtījumu Interneta veikalā starp Pārdevēju un Pircēju tiek noslēgts distances līgums. Tiesības, kas izriet no distances līguma, piemērojamas Pircējam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem uzskatāms par patērētāju (fiziskām personām).
  6. Preces piegāde Pircējam tiek veikta Pircēja izvēlētajā veidā, pēc pirkuma maksas un izvēlētā piegādes pakalpojuma cenas samaksas.
  7. Pircējam ir pienākums būt sasniedzamam pa norādīto mobilā telefona numuru un/vai e-pastu, lai vienotos ar Preces piegādātāju (kurjeru) par piegādes detaļām (termiņu, vietu) un citiem jautājumiem Pasūtījuma izpildei.
  8. Interneta veikalā norādītās Preces parasti atrodas piegādātāju noliktavā. Gadījumā, ja Pircējs veic Pasūtījumu, bet noskaidrojas, ka dotās Preces vairs neatrodas piegādātāja noliktavā un Interneta veikals nevar izpildīt doto Pasūtījumu, tajā skaitā arī citu no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs par to informē Pircēju. Pircējam ir tiesības apmaksāt un saņemt Preci tādā daudzumā, kādā Prece ir pieejama vai anulēt doto pozīciju Pasūtījumā, saņemot samaksātās pirkuma summas pilnu atmaksu. Ja Pircējs savu lēmumu nav saskaņojis ar Pārdevēju 3 (trīs) darba dienu laikā, Pārdevējam ir tiesības anulēt šo Pasūtījumu.
  9. Pārdevējs apņemas saskaņā ar produktu un pakalpojumu aprakstu nodrošināt Preces saņemšanu paredzētajā laikā un apjomā. Saskaņā ar Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2011/83/ES 52.punktu "Preču piegāde saistībā ar pārdošanas līgumiem var notikt dažādā veidā, turklāt vai nu nekavējoties, vai vēlākā datumā. Ja puses nav vienojušās par konkrētu piegādes datumu, tirgotājam piegāde būtu jāveic pēc iespējas agrāk un ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. [...]" .
  10. Preces saņemšanas termiņš ir atkarīgs no Pasūtījuma savlaicīgas apmaksas no Pircēja puses, no piegādes reģiona un adreses, no attiecīga piegādes dienesta darba, kurš nodrošina šā pasūtījuma piegādi un nav tieši atkarīgs no Pārdevēja.
  11. Prece tiek piegādāta ražotāja iepakojumā.
  12. Preču piegāde tiek nodrošināta tikai Latvijas Republikas teritorijā.
  13. Pasūtījums tiek piegādāts Pircējam vai personai, kura norādīta Pasūtījumā, kā šā Pasūtījuma saņēmējs.
  14. Faktu, ka Pircējs ir saņēmis preci, apliecina:
   1. Saņemot pasūtīto Preci pie Pārdevēja – Pircēja paraksts uz preču pavadzīmes;
   2. Saņemot pasūtīto Preci ar standarta piegādi - Pircēja paraksts uz kurjera elektroniskā termināla;
   3. Saņemot pasūtīto Preci pakomātos – Pircēja pašrocīga koda ievadīšana preces Pasūtījuma izņemšanai.
  15. Pretenzijas par to, ka Pasūtījums nav piegādāts, pēc tam, kad Pasūtījuma saņemšana ir apliecināta ar kādu no augstāk minētajām metodēm, netiek pieņemtas.
  16. Preces nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet uz Pircēju brīdī, kad Pircējs saņem Pasūtījumu.
  17. Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Pircējam, tās nozaudēšanas pasta (kurjerpasta) dienesta darbinieku vainas dēļ piegādes brīdī, Pārdevējs atlīdzina Pircējam apmaksātās preces un piegādes vērtību tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no pasta dienesta nozaudēšanas apliecinājumu vai kompensāciju.
  18. Pircējam ir pienākums pirms Preces pieņemšanas pārbaudīt, vai Preču iepakojums nav bojāts. Ja tiek konstatēts iepakojuma bojājums vai citas neatbilstības, tad Pircējam tas ir jānorāda piegādes dokumentā un jāpaziņo par to Pārdevējam.
  19. Ja Pircējs nav sastopams norādītajā adresē, kādu tas norādījis, vai Pircējs nav sastopams laikā, par ko tam tika paziņots, vai Pircējs neierodas izņemt Preces tam paziņotajā laikā un/vai vietā, tad Pārdevējs un kurjers nav atbildīgs par Preču nesaņemšanu, neizņemšanu un/vai saņemšanas kavēšanu, turklāt šādā gadījumā Pircējam netiek atgriezta samaksātā nauda par piegādi. Ja Pircējs vēlas atkārtotu piegādi, tad tas tiek nodrošināts par papildu maksu saskaņā ar Interneta veikalā norādīto cenrādi.
 4. Privātuma politika
  1. Iepērkoties Interneta veikalā, Pircējs piekrīt, ka Pārdevējs veic Pircēja personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādi Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likuma izpratnē.
  2. Pircēju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis ir Preču pārdošana -  pasūtījumu noformēšana un piegāde.
 5. Atteikuma tiesības
  1. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no Līguma, nesniedzot nekādu pamatojumu.
  2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 (četrpadsmit) dienām, sākot no dienas, kad Pircējs ir ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko Pircējs ir norādījis, ir ieguvis Preces valdījumā.
  3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu), ir jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no noslēgtā Līguma. Pircējs var izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.
  4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu tiks nosūtīts pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
  5. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības, Pārdevējs tam atmaksā visus no Pircēja saņemtos maksājumus saistībā ar šo Līgumu, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs ir izvēlējies piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās.
  6. Pircējam Preces jānosūta atpakaļ vai jānodod Pārdevējam, Kokles ielā 28 - 4, Mārupē, Mārupes nov. LV-2167 ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad tika paziņots par lēmumu atteikties no Līguma.
  7. Pārdevējs aizturēs maksājumu līdz brīdim, kad Preces tiks saņemtas atpakaļ.
  8. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pircējs izmantoja sākotnējam darījumam.
  9. Pircējam ir jāsedz ar Preču atpakaļ atdošanu vai nosūtīšanu saistītās tiešās izmaksas. Maksimālās izmaksas varētu būt 50 EUR (piecdesmit euro) atkarībā no Preces tipa, svara un saskaņā ar Latvijas Pasta vai cita kurjeru pakalpojuma sniedzēja norādīto cenrādi.
  10. Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes, drošuma un vērtības samazināšanos, ja Prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas. Preces lietošana tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei veicama, tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā - atļauts iepazīties ar Preces vizuālo izskatu un izmēru. Nav pieļaujams noņemt aizsargplēves, aktivizēt operētājsistēmas vai veikt jebkāda cita veida manipulācijas un datu sinhronizācijas. Pircējam ir jānodrošina arī oriģinālā iepakojuma pilnīgu un nevainojamu saglabāšanu!
  11. Precēm to atpakaļ pieņemšanas brīdī tiks fiksēti iespējamie Preces un tās iepakojuma bojājumi kā arī komplektācijas saturs. Ja Pārdevējs konstatēs neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz Preces saņemšanas brīdi, Pircējs tiks informēts un saņems konstatācijas akta kopiju. Konstatējot atpakaļ atdotās Preces vērtības zudumu, Pircējs ir atbildīgs par Pārdevēja zaudējumu segšanu, kas radušies Pircēja rīcības rezultātā.
  12. Ar Preces lietošanas uzsākšanu Pircējs apliecina, ka Prece atbilst pasūtītai un nav atgriežama.
  13. Pircējs zaudē atteikuma tiesības gadījumos, ja:
   1. Prece ir veidota pēc Pircēja norādījumiem vai tā ir personalizēta;
   2. Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ ( tādas preces kā elektriskās zobu birstes, ausīs ieliekamās audio austiņas un citas tamlīdzīga rakstura preces, ja ir atvērts šo preču iepakojums un/vai ir bojāta drošības plombe);
   3. Pircējs ir atvēris audio ierakstu, video ierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu (piemēram DVD formātā);
 6. Garantijas noteikumi
  1. Visām Interneta veikalā piedāvātajām Precēm tiek nodrošināta garantija.
  2. Pircējs ir tiesīgs 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no pirkuma brīža, likumiskās garantijas ietvaros, iesniegt prasību par Preču neatbilstību Līguma noteikumiem un izmantot Latvijas Republikas normatīvajos aktos ietvertās tiesības. Prasībai ir jābūt noformētai rakstveidā, precīzi aprakstot konstatēto defektu vai bojāto Preču vai to daļu pilnu nosaukumu(s) un sērijas numuru(s). Pēc Preču garantijas termiņa beigām prasības netiek pieņemtas.
  3. Ražotāja noteiktā garantija Precēm var būt atšķirīga.
  4. Garantijas nosacījumi ir spēkā, ja Pircējs var uzrādīt:
   1. Pirkumu apliecinošu dokumentu - čeks, pavadzīme;
   2. Ražotāja vai izplatītāja garantijas karti, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir iekļāvis Preces komplektācijā.
  5. Garantijas nosacījumi nav spēkā šādos gadījumos:
   1. Prece nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts Preces lietošanas instrukcijā un tikai mājsaimniecībā (Prece, kas paredzēta lietošanai personiskām (sadzīves) vajadzībām, tikusi izmantota, piemēram, peļņas gūšanas nolūkos, ražošanas vajadzībām);
   2. Precei ir garantijas plombu vai sērijas numuru bojājumi, vai Pircējs pats ir mēģinājis novērst bojājumu;
   3. Preces bojājumi ir radušies Pircēja vai lietotāja vainas dēļ - saskrāpētas vai salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns, Prece ir tikusi kopta ar nepiemērotiem līdzekļiem, Precē ir nokļuvuši svešķermeņi, kukaiņi, šķidrumi tiem neparedzētās vietās vai jebkādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu Preces ekspluatāciju;
   4. Dabiska elementu nolietojuma gadījumos;
   5. Bojājumi radušies nepareizas Preces transportēšanas rezultātā;
   6. Precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (piemēram, kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto Preci, un ja tas ir izraisījis šīs Preces bojājumus;
   7. Pircējs nav veicis regulāro servisa apkopi (attiecas uz Precēm, kam tāda ir nepieciešama);
   8. Bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi;
   9. Bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce);
   10. Garantija netiek piemērota Preces papildus aprīkojumam (aksesuāriem) - baterijām, austiņām, savienojošiem kabeļiem, lādēšanas ierīcēm, pultīm utml.).
  6. Garantija tiek nodrošināta ražotāja autorizētos servisa centros, iesniedzot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas karti. Ja servisa centrā tiek konstatēts ražošanas brāķis, tiek veikts bezmaksas garantijas remonts saskaņā ar ražotāja noteikumiem. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts defekts, ko Precei lietošanas laikā radījis pats Pircējs, remonta gadījumā izdevumus jāsedz Pircējam. Ja Pircējs atsakās no maksas remonta, tad Pircējam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un Pircējs saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja Pircējs piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz.  Pirms nodot servisa apkalpošanai datortehniku vai mobilo telefonu, nepieciešams parūpēties par iekārtā esošo datu saglabāšanu, izveidojot rezerves kopiju, jo servisa apkalpošanas laikā dati var tikt neatgriezeniski zaudēti. Garantijas servisa centri negarantē datu saglabāšanu, jo tas neietilpst garantijas nosacījumos.
 7. Strīdu izskatīšanas kārtība
  1. Jebkurš strīds, kas rodas starp Pircēju un Pārdevēju, risināms pārrunu ceļā, strīda Pusēm cenšoties panākt vienošanos.
  2. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, Pircējs iesniedz Pārdevējam adresētu iesniegumu, kurā norāda:
   1. Savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;
   2. Iesnieguma iesniegšanas datumu;
   3. Strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.
  3. Iesniegumu jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi info@techy.lv vai rakstveidā, uz SIA Techy, Kokles ielā 28-4, Mārupē, LV-2167. Iesniegumam pievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus.
  4. Pārdevējs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, to izskata un sniedz Pircējam rakstveida atbildi uz iesniegumu, informējot par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai strīda risinājumu.
  5. Ja Pircēju apmierina piedāvātais risinājums, strīds uzskatāms par atrisinātu. Ja prasījums tiks atzīts par nepamatotu un Pircējs prasījuma atzīšanai par nepamatotu nepiekrīt, Pircējam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu.
  6. Plašāka informācija par ārpustiesas strīdu izšķiršanas iespējām atrodama:
   1. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
   2. Patērētāju strīdu risināšanas komisija
   3. Strīdu izšķiršanas tiešsaistē
  7. Gadījumā, ja neviens no augstāk minētajiem strīdu risināšanas mehānismiem nav bijis veiksmīgs, Pircējam ir tiesības vērsties tiesā.