Mēs izmantojam sīkdatnes (cookies), lai nodrošinātu e-veikala darbību. Turpinot pārlūkot lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.
Bezmaksas piegāde uz pakomātiem!

Noteikumi

Šajā sadaļā ir apkopota visa svarīgākā informācija, kas jāņem vērā iepērkoties Techy interneta tirdzniecības vietnē.

Veicot pasūtījumu Techy interneta tirdzniecības vietnē, Jūs piekrītat, ka esat iepazinies ar Techy lietošanas noteikumiem un piekrītat to saturam.

Distances līgums

Šis distances līgums (turpmāk tekstā – Līgums) tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.techy.lv īpašnieku SIA „Techy”, vienotais reģistrācijas Nr. 40203230618, juridiskā adrese: Kokles iela 28-4, Mārupe, LV-2167, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un patērētāju -  fizisku personu, kas iegādājas preci www.techy.lv interneta tirdzniecības vietnē nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību (turpmāk tekstā Pircējs).

 1. Līguma priekšmets
  1. Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, ko Pircējs veic Techy interneta tirdzniecības vietnē.
 2. Līguma spēkā stāšanās un termiņš
  1. Līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs ir veicis pasūtījumu Techy interneta tirdzniecības vietnē un saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu un rēķinu uz Pircēja pasūtījumā norādīto e-pasta adresi.
  2. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei vai līdz brīdim, kad no tā atkāpjas šajā Līgumā paredzētajos gadījumos.
  3. Attiecības starp Pircēju un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.
  4. Līgums tiek slēgts latviešu valodā.
  5. Informējam, ka Pārdevējs patur tiesības grozīt šī Līguma punktus jebkurā brīdī. Pirms atkārtotu pirkumu veikšanas lūdzam atkārtoti iepazīties ar šī Līguma saturu.
 3. Cena un norēķinu kartība
  1. Visas preču cenas ir norādītas eiro (EUR), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā apmērā (21%).
  2. Maksa par pasūtījuma piegādi, ja tāda ir paredzēta, tiek noteikta atsevišķi. Pasūtījuma piegādes veidi un izmaksas ir minēti pasūtījuma noformēšanas gaitā.
  3. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu, piekrīt spēkā esošās preces cenas un piegādes pakalpojuma apmaksai.
  4. Apmaksa šobrīd ir iespējama ar bankas pārskaitījumu uz izrakstītā rēķina pamata, kurš tiek nosūtīts Pircējam uz pasūtījumā norādīto e-pasta adresi pēc preces pieejamības pārbaudes.
  5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts Pārdevēja bankas kontā.
  6. Pasūtījums tiek pieņemts tālākai apstrādei tikai pēc visas Pasūtījuma vērtības summas apmaksas Pārdevējam.
  7. Pirkumu apliecinošs dokuments ir preču pavadzīme.
  8. Techy interneta tirdzniecības vietnē norādītās preces parasti atrodas piegādātāju noliktavā. Gadījumā, ja Pircējs veic pasūtījumu, bet noskaidrojas, ka dotās preces vairs neatrodas piegādātāja noliktavā un Pārdevējs nevar izpildīt doto pasūtījumu, tajā skaitā arī citu no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs par to informē Pircēju. Pircējam ir tiesības apmaksāt un saņemt preci tādā daudzumā, kādā prece ir pieejama vai anulēt doto pozīciju pasūtījumā, saņemot samaksātās pirkuma summas pilnu atmaksu. Ja Pircējs savu lēmumu nav saskaņojis ar Pārdevēju 2 (divu) darba dienu laikā, Pārdevējam ir tiesības anulēt šo pasūtījumu.
  9. Ja rodas situācija, kad no Pārdevēja neatkarīgas tehniskas kļūdas gadījumā precēm ir norādīta neatbilstoša cena, Pārdevējs par to rakstiski informē Pircēju un atceļ pasūtījumu.
 4. Piegāde
  1. Pircējs apņemas pasūtījuma izdarīšanas brīdī norādīt patiesus un pilnīgus pasūtījuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus, pasūtījuma piegādes adresi un kontaktinformāciju. Pārdevējs neatbild par pasūtījuma izpildes neiespējamību un jebkurām, no tā izrietošām sekām, kas radušās Pircēja iesniegto, bet nepareizo datu dēļ.
  2. Pircējam ir pienākums būt sasniedzamam pa norādīto mobilā telefona numuru un/vai e-pastu, lai vienotos ar preces piegādātāju (kurjeru) par piegādes detaļām (termiņu, vietu) un citiem jautājumiem Pasūtījuma izpildei.
  3. Preces piegāde Pircējam tiek veikta Pircēja izvēlētajā veidā, pēc pirkuma maksas un izvēlētā piegādes pakalpojuma cenas samaksas.
  4. Preces saņemšanas termiņš ir atkarīgs no Pasūtījuma savlaicīgas apmaksas no Pircēja puses, no piegādes reģiona un adreses, no attiecīga piegādes dienesta darba, kurš nodrošina šā pasūtījuma piegādi un nav tieši atkarīgs no Pārdevēja.
  5. Pārdevējs apņemas saskaņā ar produktu un pakalpojumu aprakstu nodrošināt preces saņemšanu paredzētajā laikā un apjomā. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2011/83/ES 52.punktu "Preču piegāde saistībā ar pārdošanas līgumiem var notikt dažādā veidā, turklāt vai nu nekavējoties, vai vēlākā datumā. Ja puses nav vienojušās par konkrētu piegādes datumu, tirgotājam piegāde būtu jāveic pēc iespējas agrāk un ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. [...]" .
  6. Prece tiek piegādāta ražotāja iepakojumā un pirms tās nosūtīšanas iespēju robežās tā tiek rūpīgi pārbaudīta.
  7. Faktu, ka Pircējs ir saņēmis preci, apliecina:
   • Saņemot pasūtīto Preci pie Pārdevēja – Pircēja paraksts uz preču pavadzīmes;
   • Saņemot pasūtīto Preci ar standarta piegādi - Pircēja paraksts uz kurjera elektroniskā termināla;
   • Saņemot pasūtīto Preci pakomātos – Pircēja pašrocīga koda ievadīšana preces Pasūtījuma izņemšanai.
  8. Pretenzijas par to, ka Pasūtījums nav piegādāts, pēc tam, kad Pasūtījuma saņemšana ir apliecināta ar kādu no augstāk minētajām metodēm, netiek pieņemtas.
  9. Preces nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet uz Pircēju brīdī, kad Pircējs saņem Pasūtījumu.
  10. Gadījumos, kad prece nav piegādāta Pircējam, tās nozaudēšanas kurjerdienesta darbinieku vainas dēļ piegādes brīdī, Pārdevējs atlīdzina Pircējam apmaksātās preces un piegādes vērtību tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no kurjerdienesta nozaudēšanas apliecinājumu un kompensāciju.
  11. Pircējam ir pienākums pirms preces pieņemšanas pārbaudīt, vai Preču iepakojums nav bojāts. Ja tiek konstatēts iepakojuma bojājums vai citas neatbilstības, tad Pircējam tas saskaņojot ar kurjeru ir jānorāda piegādes dokumentā un jāpaziņo par to Pārdevējam.
  12. Ja Pircējs nav sastopams norādītajā adresē, kādu tas norādījis, vai Pircējs nav sastopams laikā, par ko tam tika paziņots, vai Pircējs neierodas izņemt preces tam paziņotajā laikā un/vai vietā, tad Pārdevējs un kurjers nav atbildīgs par Preču nesaņemšanu, neizņemšanu un/vai saņemšanas kavēšanu, turklāt šādā gadījumā Pircējam netiek atgriezta samaksātā nauda par piegādi. Ja Pircējs vēlas atkārtotu piegādi, tad tas tiek nodrošināts par papildu maksu saskaņā ar Interneta veikalā norādīto cenrādi.
 5. Atteikuma tiesības
  1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.pantu, Pircējs var 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā izmantot atteikuma tiesības un, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no līguma un atgriezt Pārdevējam iegādāto preci.
  2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu), ir jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no noslēgtā Līguma. Pircējs var izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.  Saite uz atteikuma veidlapu.
  3. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 (četrpadsmit) dienām, sākot no dienas, kad Pircējs ir ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko Pircējs ir norādījis, ir ieguvis preces valdījumā.
  4. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības, Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par Pircēja lēmumu atkāpties no Līguma tam atmaksā visus no Pircēja saņemtos maksājumus saistībā ar šo Līgumu, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs ir izvēlējies piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids).
  5. Pircējam preces jānosūta atpakaļ vai jānodod Pārdevējam, Kokles ielā 28 - 4, Mārupē, Mārupes nov. LV-2167 ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad tika paziņots par lēmumu atteikties no Līguma.
  6. Pārdevējs aizturēs maksājumu līdz brīdim, kad preces tiks saņemtas atpakaļ.
  7. Pircējam ir jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu vai nosūtīšanu saistītās tiešās izmaksas. Maksimālās izmaksas varētu būt 50 EUR (piecdesmit euro) atkarībā no preces tipa, svara un saskaņā ar Latvijas kurjerdienestu cenrādi.
  8. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes, drošuma un vērtības samazināšanos, ja prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas. Preces lietošana tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei veicama, tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā - atļauts iepazīties ar preces vizuālo izskatu un izmēru. Nav pieļaujams noņemt aizsargplēves, aktivizēt operētājsistēmas vai veikt jebkāda cita veida manipulācijas un datu sinhronizācijas. Pircējam ir jānodrošina arī oriģinālā iepakojuma pilnīgu un nevainojamu saglabāšanu!
  9. Precēm to atpakaļ pieņemšanas brīdī tiks fiksēti iespējamie preces un tās iepakojuma bojājumi kā arī komplektācijas saturs. Ja Pārdevējs konstatēs neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi, Pircējs tiks informēts un saņems konstatācijas akta kopiju. Konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, Pircējs ir atbildīgs par Pārdevēja zaudējumu segšanu, kas radušies Pircēja rīcības rezultātā.
  10. Ar preces lietošanas uzsākšanu Pircējs apliecina, ka prece atbilst pasūtītai un nav atgriežama.
  11. Pircējs zaudē atteikuma tiesības gadījumos, ja:
   • Prece ir veidota pēc Pircēja norādījumiem vai tā ir personalizēta;
   • Pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ ( tādas preces kā elektriskās zobu birstes, ausīs ieliekamās audio austiņas un citas tamlīdzīga rakstura preces, ja ir atvērts šo preču iepakojums un/vai ir bojāta drošības plombe);
   • Pircējs ir atvēris audio ierakstu, video ierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu (piemēram DVD formātā).
 6. Garantija
  1. Pircējs ir tiesīgs 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no pirkuma brīža, likumiskās garantijas ietvaros, iesniegt prasību par Preču neatbilstību Līguma noteikumiem un izmantot Latvijas Republikas normatīvajos aktos ietvertās tiesības. Prasībai ir jābūt noformētai rakstveidā, precīzi aprakstot konstatēto defektu vai bojāto Preču vai to daļu pilnu nosaukumu(s) un sērijas numuru(s). Pēc šī termiņa beigām prasības netiek pieņemtas.
  2. Visām precēm garantija tiek nodrošināta saskaņā ar preču ražotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem.
  3. Garantijas nosacījumi ir spēkā, ja Pircējs var uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu - pavadzīmi.
  4. Garantijas nosacījumi nav spēkā šādos gadījumos:
   • Prece nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā un tikai mājsaimniecībā (prece, kas paredzēta lietošanai personiskām (sadzīves) vajadzībām, tikusi izmantota, piemēram, peļņas gūšanas nolūkos, ražošanas vajadzībām);
   • Precei ir garantijas plombu vai sērijas numuru bojājumi, vai Pircējs pats ir mēģinājis novērst bojājumu;
   • Preces bojājumi ir radušies Pircēja vai lietotāja vainas dēļ - saskrāpētas vai salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns, prece ir tikusi kopta ar nepiemērotiem līdzekļiem, precē ir nokļuvuši svešķermeņi, kukaiņi, šķidrumi tiem neparedzētās vietās vai jebkādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju;
   • Dabiska elementu nolietojuma gadījumos;
   • Bojājumi radušies nepareizas preces transportēšanas rezultātā;
   • Precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (piemēram, kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus;
   • Pircējs nav veicis regulāro servisa apkopi (attiecas uz precēm, kam tāda ir nepieciešama);
   • Bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi;
   • Bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce);
   • Garantija netiek piemērota preces papildus aprīkojumam (aksesuāriem) - baterijām, austiņām, savienojošiem kabeļiem, lādēšanas ierīcēm, pultīm utml.).
  5. Preces neatbilstības gadījumā Pircējam tiks piedāvāti šādi tiesiskās aizsardzības līdzekļu kopumi atbilstošā secībā:
   1. Trūkuma novēršana vai apmaiņa.
    1. Garantija tiek nodrošināta ražotāja autorizētos servisa centros, iesniedzot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas karti. Ja servisa centrā tiek konstatēts ražošanas brāķis, tiek veikts bezmaksas garantijas remonts saskaņā ar ražotāja noteikumiem. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts defekts, ko Precei lietošanas laikā radījis pats Pircējs, remonta gadījumā izdevumus jāsedz Pircējam. Ja Pircējs atsakās no maksas remonta, tad Pircējam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un Pircējs saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja Pircējs piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz. Pirms nodot servisa apkalpošanai datortehniku vai mobilo telefonu, nepieciešams parūpēties par iekārtā esošo datu saglabāšanu, izveidojot rezerves kopiju, jo servisa apkalpošanas laikā dati var tikt neatgriezeniski zaudēti. Garantijas servisa centri negarantē datu saglabāšanu, jo tas neietilpst garantijas nosacījumos.
   2. Cenas samazināšana vai līguma izbeigšana.
    1. Pēc pirmā lietošanas gada, kompensācijas apjoms tiek rēķināts, ņemot vērā preces derīgās lietošanas ilgumu un labumu, ko Pircējs guvis lietojot preci un tās tā brīža pārdošanas cenu.
 7. Privātuma politika
  1. iepērkoties Techy interneta tirdzniecības vietnē, Pircējs piekrīt, ka Pārdevējs veic Pircēja personas datu apstrādi Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likuma izpratnē.
  2. Pircēju personas datu apstrādes mērķis ir preču pārdošana -  pasūtījumu noformēšana un piegāde.
  3. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajām personām, izņemot Omniva SIA vai SIA DPD Latvija, pasūtījuma piegādes nodrošināšanai.
 8. Strīdu izskatīšanas kārtība
  1. Jebkurš strīds, kas rodas starp Pircēju un Pārdevēju, risināms pārrunu ceļā, strīda Pusēm cenšoties panākt vienošanos.
  2. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, Pircējs iesniedz Pārdevējam adresētu iesniegumu, kurā norāda:
   • Savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;
   • Iesnieguma iesniegšanas datumu;
   • Strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.
  3. Iesniegumu jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi info@techy.lv vai rakstveidā, uz SIA Techy, Kokles ielā 28-4, Mārupē, LV-2167. Iesniegumam pievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus.
  4. Pārdevējs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, to izskata un sniedz Pircējam rakstveida atbildi uz iesniegumu, informējot par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai strīda risinājumu.
  5. Ja Pircēju apmierina piedāvātais risinājums, strīds uzskatāms par atrisinātu. Ja prasījums tiks atzīts par nepamatotu un Pircējs prasījuma atzīšanai par nepamatotu nepiekrīt, Pircējam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu.
  6. Plašāka informācija par ārpustiesas strīdu izšķiršanas iespējām atrodama:
  7. Gadījumā, ja neviens no augstāk minētajiem strīdu risināšanas mehānismiem nav bijis veiksmīgs, Pircējam ir tiesības vērsties tiesā.

Saglabāt Līgumu PDF formātā